Self-Check 

Stap 1 van 4

Sporten

Gedurende de afgelopen jaren heeft u getrained. Het aantal uren training is een risico op het ontwikkelen van een sport-gerelateerd vaatprobleem. Om een schatting te maken hoe groot dit risico is moet u de volgende vragen zo accuraat mogelijk invullen.

Vul hier de aantal jaren gefietst in alstublieft

Vul hier het aantal weken per jaar in alstublieft.

Bij de volgende vraag dient u in te schatten hoeveel uur per week u gemiddeld gefietst en/of geschaatst heeft in uw leven. VOORBEELD: Iemand was van zijn 15e tot zijn 25e wedstrijdfietser. In die periode fietste hij gemiddeld 10 uur per week. Van zijn 25e tot zijn 35e fietste hij op recreatief niveau 5 uur per week. Het gemiddelde van die 20 jaar in dit voorbeeld is dus 7,5 uur per week.
Vul het aantal uur per week in a.u.b.

Klachtomschrijving

Stelt u zich de volgende situatie voor:

Wanneer u fietst of schaatst wilt u even flink aanzetten om richting uw maximale snelheid te kunnen gaan. In het begin gaat dit goed, maar als het langer duurt voelt u na 30 -120 seconden een zwaar gevoel in uw benen opkomen. Uw inspanning gaat door want u wilt nog steeds op snelheid blijven maar uw benen worden alsmaar zwaarder of zelfs pijnlijker. Ze willen niet meer en u voelt dat u minder kracht kunt leveren met uw benen.

De klachten kunnen zich in twee benen voordoen, maar vaak zijn ze in één been duidelijker aanwezig. Door de klachten moet u uw tempo uiteindelijk wel aanpassen. Wanneer u stopt met de (zware) inspanning en rustig verder fietst/schaatst, is binnen 5 minuten het zware en/of pijnlijke en/of machteloze gevoel in de benen verdwenen. Als u vervolgens opnieuw probeert om flink aan te zetten, herhaalt alles zich en zijn de klachten na enige tijd weer opnieuw merkbaar.

Deze klachten komen eigenlijk iedere keer bij (bijna) maximale inspanning terug en gaan weer weg in rust. Door de jaren heen zijn de klachten steeds duidelijker geworden en verergerd.

Maak een keuze a.u.b.

(0 = helemaal niet, 5 = enigzins, 10 = volledig)

Geef de locatie(s) aan waar de klachten optreden a.u.b.

totaalbenen

Kies een van de drie opties

Maak een keuze a.u.b.

Maak een keuze a.u.b.

Als u een stuk onder deze snelheid fietst of schaatst, heeft u vrijwel geen klachten. Er zijn dus ook (vrijwel) geen klachten als u op deze veel lagere snelheid langer dan een uur fietst/schaatst. De klachten hebben hiermee een echte 'intensiteitsdrempel’.

Maak een keuze a.u.b.

Maak een keuze a.u.b.

Maak een keuze a.u.b.

Verbetering self-check; deelname enquête

Met deze self-check kunnen we op basis van onze huidige kennis al een goede inschatting maken of beenklachten veroorzaakt worden door een vaatprobleem. Naar de toekomst toe willen we deze self-check verder optimaliseren. Hiervoor hebben wij een korte enquête gemaakt die we u voor willen leggen op een moment dat duidelijk geworden is wat de oorzaak en het verdere beloop van uw klachten is geweest.
 

Maak een keuze

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een juiste naam in

Met de 'Meer informatie / afspraak maken' knop verlaat u de self-check en komt u in een pagina met een link om een afspraak te maken. Daarnaast is hier ook meer algemene achtergrond informatie over vaatproblematiek bij sporters.

We gebruiken reCAPTCHA om de beveiliging te garanderen en te verifiëren dat u een echte persoon bent. Typ de letters over van de afbeelding hiernaast.
Refresh Invalid Input